Tuesday, October 2, 2007

Uppsatser.se - besökare från 151 länder

Under den förra månaden hade Uppsatser.se besökare från 151 olika länder. Google Analytics ger en massa rolig information om dessa besökare. Exempel:
  • "IKEA" var ett populärt sökord för våra besökare från KINA (över 300 stycken).
  • Den enda besökaren från BURMA sökte efter "PIC16F877 UAV". UAV betyder "obemannad flygfarkost". Förhoppningsvis var det en demokratikämpe och inte någon i juntan som gjorde denna sökning. Spännande.
  • "Emma Sjöberg" och "Rickard Strand" var de två vanligaste sökorden för besökarna från BRASILIEN (ca 140 stycken). Emma Sjöberg är ju välbekant, men vem är Rickard Strand?
Jag har nu registrerat domänadressen essays.se - så att de utländska besökarna kan få en helt egen sajt, på engelska.