Wednesday, September 25, 2013

Always looking for the new new thing

För ett par veckor sedan var jag på en ESBRI-föreläsning om entreprenörskapskulturen i Silicon Valley. Med Martin Kenney.  Underhållande och sevärt. Spolier: It's about catching waves! 

1 comment :

Unknown said...

Väldigt intressant med skillnaden på konkurrensklausuler, är nog en aspekt som verkligen inte kan underskattas.