Friday, July 23, 2010

Vad motiverar oss?


Enligt filmen motiveras vi alltså av:
  1. Autonomy.
  2. Mastery.
  3. Purpose.
Visst påminner det lite om min presentation från Startup day?
  1. Freedom.
  2. Creativity.
  3. Money.
.. var mina punkter då. Via Alexis Fellenius.

No comments :