Thursday, July 1, 2010

PSI-lagen, äntligen dags!

Idag är det den första juli. Det innebär att något som kallas PSI-lagen går igenom. Det låter lite småläskigt (en ny övervakningslag?) - men det är det inte.

PSI-direktivet innebär kortfattat att svenska myndigheter uppmuntras att göra all den samhällsnyttiga data de sitter på enkelt tillgänglig för externa utvecklare. PSI står för Public Sector Information.

Så vad innebär det i praktiken? Låt mig ta ett exempel. En myndighet jag själv har erfarenhet av är Arbetsförmedlingen. Att de platsannonser som kommer in till dem inte finns enkelt tillgängliga i ett nedladdningsbart format (exempelvis som XML) är ganska crazy. Lediga jobb är ett bra exempel på samhällsnyttig information, som det ju ligger i hela samhällets intresse att sprida och vidarutveckla. Hade XML-filen funnits hade jag kunnat bygga Jobbkartan.se (min tjänst för att hitta jobb lokalt) på halva tiden.

Det finns 100-tals andra myndigheter som sitter på data som skulle kunna göra samhället bättre, bara den blev enkelt tillgänglig.

Det handlar inte heller om några stora kostnader. Arbetsförmedlingen har 60 anställda utvecklare, hörde jag vid något tillfälle. Att skapa en natttlig export av databasen, i XML, tar kanske en timme. Det kräver ingen ny hårdvara. Det är, kortfattat, hur enkelt och billigt som helst. Så varför görs det inte?

PSI-direktivet är lite som en spark i baken till myndigheterna. Kom igen nu!

Nästa vecka är jag på plats i Almedalsveckan i Visby. Martina och jag har en lunch inbokad med SCB, en guldgruva när det handlar om myndighetsdata. Och: Om du som läser det här representerar någon myndighet och vill prata lite om öppen data så haffa mig i Almedalen.

Nedan kommer ett upprop till myndigheterna (via Jonas Lejon och Joakim Jardenberg) som jag återpublicerar.

Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!

Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.

Lagen vi väntat på sedan 2003...

Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.

Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.

Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:

”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”

För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.

Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0.

1 comment :

Anders said...

Tja, såg att länken till regeringen behöver uppdateras (till http://www.regeringen.se/sb/d/12960/a/141999).