Saturday, May 15, 2010

Dagens Media och ordproblematiken

Igår skrev Dagens Media om vilka svenska klädmärken som "äger modebloggarna". Undersökningen med "unik statistik" hade tagits fram av Aitellu. Upplägget blev lite kritiserat av Tailsweep, och eftersom jag själv driver Blogipedia ger jag mig in i matchen...

Blogipedia: Inlägg om svenska modemärken aug 2009 - apr 2010:


Som ni ser är det enligt Blogipedia Acne och Odd Molly som dominerar på svenska bloggar. Cheap Monday ligger betydligt lägre hos Blogipedia än hos Dagens Media.

Vad är det som pågår? Jag skulle gissa att Dagens Medias undersökning är fel på följande sätt:
  • Anledningen att Acne ligger i topp i alla bloggmätningar är att en stor del av inläggen syftar till en hudåkomma som kan behandlas med Clearasil.
  • Anledningen till att Cheap Monday ligger bra till hos Dagens Media men inte hos Blogipedia är att de sökt på +Cheap +Monday, istället för på det korrekta "Cheap Monday". Skillnaden blir att man får med alla inlägg där folk pratar om att det är "måndag" och att något är "billigt". 
Ni fattar? Jag undrar hur mycket det kostar att få tillgång till Aitellus data. Dagens Media - nästa gång ni vill ha bloggrelaterad jämförelsedata, skicka mig ett mail så fixar jag det. :)

3 comments :

Mikael Svärdh said...

Faktiskt så är det en väldigt liten andel av 'Acne'-inläggen som handlar om tonårsfinnar - mellan 5-10% - iallafall av det data som Tailsweep har. Dessa är bortfiltrerade från den lista jag publicerade = Acne är ett mycket omtalat varumärke i bloggosfären, men knappast det största.

Dan Wiklunjd said...

Vi är glada att ni visar intresse för hur undersökningen har gjorts. Vår undersökningsmetod kombinerar våra mjukvaror/teknik med våra medarbetares kompetens inom omvärldsbevakning och medieanalys.

Aitellu indexerar över 600 000 svenska bloggar. Vi filtrerar sedan dessa för att få bort "spambloggar" och dylikt. I dagsläget används ca 400 000 svenska bloggar som källor i det materialet vi gör våra undersökningar på.

Vad det gäller varumärkena som är med i undersökningen har Dagens Media valt ut enbart svenska varumärken i denna undersökning. Varumärkena måste dels stå i exakt den form som de heter t.ex. ”Cheap Monday” och även i olika former t.ex. "Cheap Mondays".

Eftersom en del namn på varumärken är tvetydiga, t.ex. Acne, så har vi valt ut en relativt stor mängd kläd- och moderelaterade ord varav minst ett måste förekomma i samma blogginlägg för att det skall väljas ut som underlag till undersökningen. För att undersökningen skall vara rättvisande har alla varumärken fått samma behandling.

Detta gör att vi inte redovisar varenda förekomst av ordet eller varumärket men underlaget är trovärdigt och relationerna jämförbara både mellan åren och mellan varumärkena.

Undersökningen har sedan gjorts och kontrollerats av en analytiker hos Aitellu som har tittat igenom materialet och tagit fram siffrorna åt Dagens Media i enlighet med önskat underlag.

Ted Valentin said...

@Mikael: Hej! Kul att höra från dig. Säker på att Acne bara är 5-10%? PÅ Blogipedia tycker jag i alla fall att det verkar som mer än så.

Kolla här: http://sv.blogipedia.com/om/acne/

@Dan: Det låter ju bra! Men det är lite konstigt att vi kommer fram till så olika siffror för Cheap Monday.

En problematik med er undersökning, om jag får vara lite kritisk, är att det inte går att granska källan på något sätt? Så det inbjuder ju lite till spekulation, gällande vilken metod som använts, och vilka de faktiska källorna är.

All data från Blogipedia är öppen att granska direkt på nätet.